Min historia


Ingela Pettersson

Leg sjuksköterska & certifierad injektionsbehandlare

Jag heter Ingela och är grundare till kliniken, IP Beauty. Jag är legitimerad sjuksköterska och certifierad injektionsbehandlare enligt Estetiska injektionsrådet. Att vara certifierad enligt Estetiska injektionsrådet är en kvalitetsstämpel för dig som kund, så du kan känna dig trygg under behandlingar här hos mig på kliniken. När jag inte arbetar på min klinik i Kungälv eller Essence Hälsa & Skönhet i Åmål så utbildar jag andra blivande kollegor i Botox Basic, samt även går in kliniskt och arbetar i vården.

Jag har som motto att komma fram till en bra, realistisk och gemensam plan för att förstärka och/eller korrigera och med det öka kundens välmående. Jag använder mig enbart av maskiner och produkter som är godkända, testade och väl beprövade enligt amerikanska FDA och europeiska CE.

Innan, under och efter behandling är jag tillgänglig om/när det eventuellt skulle uppstå några frågor eller funderingar.

Certifierad

Certifieringen utfärdas av Estetiska Injektionsrådet och utgör en trovärdig kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköterskor och tandläkare samt erbjuder konsumenten möjlighet att göra upplysta och trygga val.

För att bli certifierad krävs att du avlägger ett prov som påvisar nödvändiga kunskaper inom ansiktets anatomi, fysiologi, basal injektionskunskap, och komplikationshantering. Certifierad injektionsbehandlare förbinder sig att följa de etiska punkter Injektionsrådet sätter upp genom att skriva på ett etiskt kontrakt.

United States Food and Drug Administration (FDA) är USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet med ansvar för mat (för människor och djur), kosttillskott, läkemedel (för människor och djur), kosmetika, medicinsk utrustning (för människor och djur), radioaktivt strålande utrustning samt blodprodukter.

Wikipedia

CE-märkning är en produktmärkning för Europeiska unionens inre marknad. En produkt med CE-märkning får säljas på den inre marknaden utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att: Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö och att föreskriven kontrollprocedur har följts.

Wikipedia