PRP – Hår

Behandling mot håravfall

PRP innebär att en koncentrerad mängd blodplättar (trombocyterna) tas från patientens egna blod. Med hjälp av en centrifugmaskin skiljs plasma ut med mycket blodplättar från resten av plasman och röda blodkroppar.

Behandling

Plasman injiceras i hårbotten med ett flertal stick. Individuell smärtförnimmelse. Det är ett flertal stick vilket såklart känns, men lidokainbedövning i sprayform används för att minimera smärtan. För håravfall rekommenderar vi 3 behandlingar i serie var tredje vecka. Efter uppnått resultat kan man göra enstaka stimulerande behandlingar någon gång om året. Efter behandlingen är det viktigt att inte klia eller riva i hårbotten då huden behöver läka ihop efter de stick som gjorts under behandlingen. Håret kan tvättas dagen efter.

Efter din behandling

Undvik att röra eller klia dig i hårbotten det första 12 timmarna. Håret kan tvättas dagen efter. Det kan kännas ömt, svullet och obehagligt. Detta är övergående. Rena sängkläder innan sänggående samt rena huvudbonader om det används.

Fördelar

Kickstartar blodcirkulationen, celldelningen och hjälper de svaga hårsäckarna att återhämta sigVid ett pågående onormalt håravfall brukar det minska redan efter 1–2 behandlingar. Patienter som har kronisk irritation eller klåda i hårbotten (utan hudsjukdom) brukar också märka att besvären avtar redan efter första behandlingen. Effekt på den svaga hårsäcken blir i regel märkbar först efter 3–4 månader. Förbättring sker sedan successivt under de närmaste månaderna. Efter en lyckad behandling kan man sammantaget förvänta sig att onormalt håravfall avtar, ärftligt håravfall bromsas upp, håret vitaliseras och eventuell irritation i hårbotten lindras.

Nackdelar

Individuell smärtförnimmelse. Det är ett flertal stick vilket såklart känns, men lidokainbedövning i sprayform används för att minimera smärtan.