Microsklerosering

Microsklerosering även kallat Skleroterapi innebär borttagande av missprydande ytliga kärl, även kallat spindelnätskärl

Skleroterapi är en injektionsbehandling som behandlar ytliga ådernät på benen. Läkemedlet Aethoxysklerol injiceras långsamt med en tunn nål in i blodkärlen. Detta irriterar kärlväggarna och får dem att dra ihop sig. 
Sklerosering är ett hantverk där behandlarens skicklighet, utbildning och erfarenhet spelar stor roll.

Behandling

Skleroterapi innebär att man sprutar in ett ämne, Aethoxysklerol som täpper till de kärl man vill bli av med. När flödet i kärlen upphör förtvinar kärlet och försvinner. En sklerosering är en enkel behandling men det kan ta lite tid innan man ser resultaten. Det kan behövas fler behandlingar för ett lyckat resultat.

Behandlaren sprutar in ett läkemedel i kärlet som skall tas bort. Nålen som används är mycket tunn.
Medlet får blodkärlets väggar att klibba ihop. Eftersom kärlets väggar stängs upphör blodflödet.
När blodflödet upphör skrumpnar kärlet och försvinner därefter på naturlig väg.
Behandlingen är nästan smärtfri eftersom ämnet som sprutas in även innehåller ett bedövningsmedel.

Efter din behandling

Det tar ett tag för kroppen att absorbera bort avstängda blodkärl. Därför tar det lite tid innan man ser resultaten av behandlingen. Detta beror på att man bara får använda en mycket liten mängd injektionsvätska per tillfälle.

Det slutgiltiga resultatet av en skleroseringsbehandling syns först efter 1-6 månader. Kärlen försvinner gradvis under/efter behandlingen. De första dagarna efter behandlingen rekommenderar vi att ha stödstrumpor på dygnet runt. Efter några dagar fortsätter man med stödstrupor på under dagarna. För att få ett bra resultat är det viktigt att följa eftevårdsråd.

Potentiella risker för biverkningar och komplikationer

En injektionsbehandling av blodkärl innebär få risker för komplikationer. Vissa mindre biverkningar kan dock förekomma.
Omedelbart efter en injektionsbehandling av blodkärl och ådernät blir kärlen röda för att därefter mörkna och sedan blekna bort.
Man kan även få små svullnader, ungefär som myggbett och missfärgningar vilka försvinner inom någon vecka.
Även viss klåda och sveda kan förekomma i upp till ett par veckor.
I sällsynta fall kan det uppstå pigmentfläckar runt det behandlade området. Dessa brukar dock blekas bort med tiden. För att minska risken för pigmentförändringar bör du undvika att träna, basta och sola den första veckan efter din injektionsbehandling.
Efter en injektionsbehandling är det bra att använda en stödstrumpa under några veckor för att öka blodcirkulationen och skynda på läkningen.

Fördelar

  • Lämpar sig för ådernät och små åderbråck.
  • Lindrig och snabb behandling.
  • Ger inga stora sår eller ärr.
  • Mycket liten risk för komplikationer vid låga koncentrationer och små mängder.

Nackdelar

  • Lämpar sig inte för stora ådror.
  • Risk för komplikationer vid höga doser och fel injektionsteknik.
  • Risk för hudblekning vid behandlat område.
  • Behandlingen kan behöva upprepas för fullgod effekt.