Konsultation

Kostnadsfri konsultation för din och min säkerhet.

Tidigare kunder/stamkunder

Är du tidigare kund hos mig och utfört behandling och önskar samma behandling igen är detta möjligt om det ej gått mer än 6 månader. Har det passerat 6 månader behöver ny konsultation göras. Så även om det är en helt ny behandling hos mig, som du inte gjort tidigare.

Detta medför lite extra arbete och tid både för mig som utförare och dig som kund, men det ger dig en ökad trygghet och eftertänksamhet inför en estetisk behandling. Boka dig via bokningssidad Bokadirekt minst 48 timmar innan för ett fysiskt möte på kliniken, alternativt hör jag av mig för ett videosamtal, helt beroende på vad för behandling du tänkt dig. Skriv i meddelande när du bokar vad det är för behandling du planerar, samt om det är fysiskt möte eller videomöte du önskar.

Nya lagen/nya kunder/nya behandlingar

Den nya lagen har äntligen vunnit laga kraft. Detta innebär att endast legitimerade läkare, sjuksköterskor samt tandläkare får lov att utföra estetsika injektioner..Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Verksamheten är skyldig att ha patientförsäkring samt att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Verksamheten är skyldig att informera om samtycke och betänketid, samt kontrollera att den som får behandlingen är över 18 år.Det innebär att nya kunder ska ges konsultation inför en estetisk behandling, minst 48 timmar innan.